Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām un ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 29. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20EUR, bet ģimenes – 30-50EUR! Nometne tiek organizēta kā nedēļas nogales piedzīvojumu

Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei ŠURUM–BURUMS!

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros no 17. – 21. jūlijam (5dienas, Aizputes novada Cīravā) notiks diennakts piedzīvojumu nometne ŠURUM-BURUMS, kurā aicinām piedalīties bērnus un pusaudžus (10-16.g.v.), kā arī viņu vecākus, lai saliedētu savu ģimeni, iepazītu citas ģimenes, kā arī  Kurzemes bērnunamos dzīvojošos bērnus! Dalībnieku maksājums – tikai no 50 EUR! Aicinām pieteikties laicīgi – dalībnieku skaits ierobežots! Vairāk

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā

Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu. Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem”

Kurzemes reģiona DI plānu iesniedz apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniedz apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē. DI plānā paredzēti risinājumi infrastruktūras uzlabošanai par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoni eiro sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās:  Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās. Kurzemes

Kuldīgā notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

4.aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.   Foto: Inese Siliņa Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs – SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās

Noslēgts līgums par bezmaksas konsultāciju sniegšanu potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos. Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties

Kurzemes pārstāvji iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzes

Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar Latvijā esošajām pieredzēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 21.-22. februārī tika organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens. Šoreiz braucienā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus,

Sagatavoti KPR DI plāna tehniskie precizējumi (03.2018.)

Atsaucoties uz projekta “Kurzeme visiem” partneru ierosinājumiem un Labklājības ministrijas norādījumiem, ir sagatavoti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi (03.2018.): Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija (ar tehniskajiem precizējumiem 03.2018.) Pielikumi Nr.1 – Nr.14 (ar tehniskajiem precizējumiem 03.2018.)

Projekta vadības komanda tiekas ar biedrību “Centrs Elizabete”

Lai paplašinātu zināšanas par sociālās rehabilitācijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji 5.martā viesojās pie viena no vecākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā. Brīdis no ikdienas biedrībā “Centrs Elizabete” Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot

Projekta vadības komanda iepazīst jauno atelpas brīža pakalpojuma sniedzēju Kurzemē

Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Lai iepazītos ar centra darbību, apskatītu klātienē centra telpas, tiktos ar tā izveidotāju – biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu un pārrunātu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm pieejamo pakalpojumu sniegšanu, tai