Š.g. 19.februārī ar Kuldīgas novada labvēlību viesojāmies Kuldīgas Mākslas namā, kur notika sestais seminārs 12 apmācību ciklā par kuršiem un tūrisma produkta veidošanu “Vēstures un dabas pieminekļu pieejamība. Tūrisma piedāvājuma pievienotā vērtība”.

Arheologa, kultūras pieminekļa īpašnieka Andra Tomašūna uzstāšanās raisīja domu apmaiņu, kur ne vienmēr teorija atbilst realitātei. Vai zinājāt, ka vērtības, kas vecākos par 17.gadsimtu pieder valstij un, ja tādu atrod jāziņo Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes inspektoram? Realitātē atradēji ne vienmēr zina, ka lauskai vai metāla fragmentam ir vēsturiska vērtība.

Turpinājumā vēsturnieks Agris Dzenis stāstīja par pilskalniem senajā Bandavas zemē. Veckuldīgas pilskalna plakums esot viens no lielākajiem Latvijā, savukārt seno kuršu zemju nosaukumi pirmoreiz minēti līgumā starp ordeni un pāvestu, kur līguma oriģināls atrodas Vatikāna arhīvā. Stāsti šoreiz vairāk par arheoloģiski pieejamiem faktiem, atradumiem.

Semināra noslēgumā projektu vadītāja Alise Lūse stāstīja par objektu  pieejamību, t.i. par objektiem, kas būtu pieejami un izmantojami visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, izskata un spējām redzēt, dzirdēt, just un pārvietoties. Visā pasaulē šobrīd ir 600-900 miljoni cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām, Eiropā vien ir 50-80 miljoni. Raugoties no biznesa perspektīvas, tas ir milzīgs potenciāls tirgus Eiropai kopumā un katram tās reģionam atsevišķi.

Pasākuma prezentācijas:

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.