Šī gada 16.septembrī Talsu Tautas namā notika seminārs jeb darba grupa “Pilsēta, lauki un piekraste” kā septītā tematiskā darba grupa Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros. Uz semināru pārsvarā tika aicināti pašvaldību plānošanas eksperti un citi speciālisti, kopumā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk kā 40 interesentu un speciālistu.

Par attīstības plānošanu vietējo pašvaldību un reģionālā līmenī nākamajam plānošanas periodam attālināti stāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jevgenija Butņicka. Viņa uzsvēra, ka nākotnē daļa no ERAF finansējuma tiks novirzīta pilsētu un reģionālo attīstības centru funkcionālo teritoriju attīstībai. Funkcionālo teritoriju noteikšana pasākuma turpinājumā bija kā izaicinājums un darba uzdevums darba grupām. Savukārt, citu skatu punktu no VARAM par piekrastes plānojuma īstenošanu un izaicinājumiem, kā arī par plāna izvērtējumu, bija sagatavojusi Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta pārstāve Dace Granta. Turpinājumā Ventspils un Priekules novadu pašvaldību pārstāvji informēja, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties piekrastes un pierobežas pašvaldībām.

Ar ļoti interesantu prezentāciju uzstājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pārstāvji – Zaiga Krišjāne un  Māris Bērziņš par projektu “Demo Mig” jeb Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem, kura mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par kultūras nozīmi teritoriju revitalizācijā, par intelektuālā darbaspēka kustību, tostarp talantu migrāciju, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, nodrošinot pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai, kā arī sniedzot rīcībpolitikai nepieciešamos risinājumus. Interaktīvajā kartē iespējams apskatīt darba svārstmigrācijas plūsmas no/uz Kurzemes lielajām pilsētām (Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Saldus, Talsi), 2017.

Pasākuma otrajā daļā noritēja diskusijas 5 darba grupās par tēmu – pilsētu un reģionālo centru funkcionālo teritoriju noteikšanas kritēriji. Priekšlikumi tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē.

Tematiskās darba grupas materiāli:

Plānotās investīcijas reģionālās attīstības jomā 2021-2027. Jevgenija Butņicka, VARAM Piekrastes attīstība - tagad un turpmāk. Dace Granta, VARAM Priekules novada pašvaldības prezentācija PILSĒTU, LAUKU UN PIEKRASTES MIJIEDARBĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ. Zaiga Krišjāne un Māris Bērziņš, LU Pilsētas, lauki un piekraste Īstenotais AP. AIga Meri, KPR KPR darba grupas uzdevums: Pilsētu funkcionālās teritorijas Sadarbības projekti

Informāciju sagatavoja
Jana Briede
telpiskās plānošanas jomas eksperte
Kurzemes plānošanas reģions
e-pasts: jana.briede@kurzemesregions.lv
Tālr. 26558085