Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 26.01.2021.

Termiņš: 05.02.2021.

Līgumcena EUR (bez PVN): 6000 EUR

Piegādātājs/Piezīmes:  Valdis Kuzmins