Kurzemes plānošanas reģiona logo

Kurzemes plānošanas reģions laika posmā no 15. līdz 29. februārim aicina Kurzemes uzņēmumus un saimnieciskās darbības veicējus pieteikt savus produktus un ražojumus kā potenciālus suvenīrus Kurzemes reģiona popularizēšanai, kas atspoguļotu Kurzemes raksturu, garšas, kultūru, vidi, cilvēkus vai tradīcijas. Online loans with monthly payments. Pieteikumi tiek gaidīti no uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese vai ražotnes adrese ir Kurzemes reģionā (Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadā un Liepājas un Ventspils valstspilsētā).

Ar šādu aktivitāti Kurzemes plānošanas reģions vēlas apzināt Kurzemes reģionā pieejamo piedāvājumu ar produktiem un izstrādājumiem, ko varētu izmantot reģiona popularizēšanai.  Tie var būt ēdami produkti, kā arī dažādas gan mūsdienīga dizaina un praktiskas lietas darbam, ikdienai un brīvdienām. Viens uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs var pieteikt vienu vai vairākus produktus vai izstrādājumus, ja tie atbilst galvenajam uzstādījumam: atspoguļot Kurzemi. Citi būtiski nosacījumi, ko nepieciešams ievērot:

  • Produkta vai ražojuma izgatavotājam jābūt oficiāli reģistrētam, ievērojot valsts noteiktās prasības atbilstoši savam komercdarbības veidam;
  • Produkts vai ražojums var tikt saražoti saprātīgā laika posmā dažādos daudzumos atkarībā no nepieciešamības;
  • Iespēja uz produkta vai ražojuma uzdrukāt, uzlīmēt vai citādā veidā izvietot Kurzemes plānošanas reģiona logo;
  • Produktam vai ražojumam jābūt izmantojamam ilgākā laikā posmā pēc tā ražošanas / izgatavošanas.

Kurzemes reģiona uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji savus produktu/-us un izstrādājumu/-us var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu un to sūtot uz e-pasta adresi: alise.Luse@kurzemesregions.lv

Pieteikuma anketa lejupielādei .doc formātā

Kurzemes plānošanas reģions izvērtēs saņemtos piedāvājumus un, ievērojot valstī noteikto iepirkumu procedūru prasības, atlasīs piemērotākos produktus un izstrādājumus suvenīru izveidei reģiona popularizēšanas vajadzībām. Izstrādātie suvenīri var tikt izmantoti gan Latvijas, gan starptautiska mēroga izstādēs, dažādās Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēs, kā arī pārstāvot reģionu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Kurzemes plānošanas reģiona logo dažādos formātos

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Papildu informācijai:
Alise Lūse
Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja
E-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv