Šī gada 23.septembrī plkst. 10.00 tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks klātienē!

Sēdes datums: 2020.gada 23.septembris

Sēdes sākums: plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Kuldīgas novada domē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2.stāva sanāksmju zālē

Sēdes materiāli:

Darba kārtība Administratīvo reģionu izveide. VARAM prezentācija Iedzīvotāju valde. Likumrpojekts: Pašvaldību likums. VARAM prezentācija Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai. VARAM prezentācija