Kurzeme – vieta, kur atgriezties. Jauna rubrika par uzņēmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem (Nr.1)

Kurzemes plānošanas reģions uzsāk publikāciju sēriju, kur stāstīsim par dažādiem uzņēmīgiem cilvēkiem, kas atgriezušies Kurzemē pēc ārvalstīs pavadītiem gadiem. Regulāri dalīsimies ar interesantām idejām, ko cilvēki īsteno, atgriežoties Latvijā, izmantojot ārvalstīs gūtās zināšanas un pieredzi.   Publikācijas tiks ievietotas Kurzemes plānošanas reģiona Facebook un Twitter kontos, kā arī mājaslapā kurzemesregions.lv/remigracija/ Pirmajā reizē stāstīsim par 3 ģimenēm,