Iesaistīšanās INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projektā “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” jeb “Clean Brownfields” devusi jaunu pieredzi, zināšanas par degradētām teritorijām un to sakopšanu, kā arī noderīgu kontaktu loku, secinājušas pašvaldības kārtējā projekta partneru tikšanās reizē Telšos. Šī gada 6. – 7.martā simpātiskajā Lietuvas pilsētā ar bagātīgo vēstures mantojumu tikās projekta “Clean Brownfields” partneri, lai pārrunātu projektā jau paveikto un vēl paveicamo, kā arī tematiskajā darbnīcā diskutētu par izaicinājumiem un praktiskiem risinājumiem degradētu teritoriju sakopšanā.

Pirmajā dienā Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Clean Brownfields” vadītāja Sarmīte Ozoliņa atklāja tikšanos, pastāstīja par projekta ieviešanas progresu kopumā un deva vārdu projekta partneriem  – Kurzemes un Lietuvas pašvaldībām, kas stāstīja par projektā paveikto un vēl darāmajiem darbiem. Kuldīgas pašvaldībā norit iepirkuma process un plānots, ka tās novadā plānoto teritorijas attīrīšanu no piesārņojuma un labiekārtošanu varētu veikt šogad. Skrundas pašvaldībā darbi ir paveikti un ir sakārtota un attīrīta iepriekš degradēta teritorija 11 ha platībā. Darbi paveikti arī Saldus novada Rubā, kur nojaukts daudzdzīvokļu ēkas grausts, savukārt, par daudzdzīvokļu ēkas grausta nojaukšanu Ventspils novada Ugālē līgums ar izpildītāju ir noslēgts, un to  varētu pabeigt šogad.

Arī Lietuvas partneri  – Klaipēdas un Telšu pašvaldības un Kauņas pilsētas administrācija – aktīvi strādā pie iepirkumu procedūrām, lai varētu veikt projektā paredzētos degradēto teritoriju sakopšanas darbus – futbola stadiona izbūvi Kauņā, teritorijas attīrīšanu Telšos, tehniskās dokumentācijas izstrādi grants karjeru teritorijas pārveidei Klaipēdas rajona Gargždos.

Pirmā diena noslēdzās ar pastaigu gida pavadībā pa Telšiem, izzinot pilsētas vēsturi, iepazīstoties ar tās daudzajiem lāčiem – pilsētas simboliem, kā arī aplūkojot vēsturisko ēku atjaunošanas  procesu un ar ES fondu atbalstu labiekārtoto teritoriju ap Mastis ezeru, kā krastā izveidots mūsdienīgs amfiteātris.

Otrajā dienā tikās Latvijas – Lietuvas programmas šajā atbalsta virzienā apstiprināto visu piecu projektu vadošo partneru pārstāvji, projekta partneri klausījās viesu prezentācijas – citu pašvaldību un biedrību stāstījumu par pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā. Lietuvas ģeoloģiskās uzraudzības pārstāve stāstīja par Eiropas un Lietuvas situāciju ar degradētu teritoriju uzskaiti un uzraudzību, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve iepazīstināja ar novatoriskām tehnikām degradētu teritoriju sakopšanā. Savukārt, Kurzemes plānošanas reģiona, Saldus pašvaldības, Dobeles pašvaldības un biedrības “Ezerzeme” pārstāvji iepazīstināja ar saviem projektiem un pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā.

Diena noslēdzās ar diskusijām darba grupās par pašvaldību ieguvumiem un izaicinājumiem degradētu teritoriju sakopšanā.  Diskusiju dalībnieki secināja, ka dalība projektā devusi vērtīgu pieredzi, norādīja uz nepieciešamību veikt pamatīgāku degradēto teritoriju izpēti to vēl sekmīgākai sakopšanai. Tikšanās dalībnieki  vienojās, ka diskusijās par teritorijas izmantošanu pēc sakārtošanas nepieciešams vairāk iesaistīt vietējo sabiedrību, kas var dot jaunas idejas un skatījumu šīs teritorijas attīstībai.

Tikšanās prezentācijas:

Pārskats par projekta ieviešanas gaitu, Kurzemes plānošanas reģions Projekta aktivitātes, Kauņas reģionālās attīstības aģentūra Projekta aktivitātes, klaipēdas novada pašvaldība projekta aktivitātes, Telšu novada pašvaldība Projekta aktivitātes, Kuldīgas novada pašvaldība projekta aktivitātes, Skrundas novada pašvaldība Projekta aktivitātes, Saldus novada pašvaldība projekta aktivitātes, Ventspils novada pašvaldība

Par projektu:

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īsteno projektu LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas projekta sadaļā.

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste
laura.homka@kurzemesregions.lv