Titulattēls no Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma: https://uzvilktlatviju.lapamuzejs.lv/no-tantes-mantots-tautasterps/ 

KPR, VKKF un Latvijas vēsturisko zemju logo

 Mērķis:
Kurzemes reģiona kultūras projektu atbalsts.

 Kultūras programmu īstenošanas laiks:
01.05.2024. – 15.12.2024.

  Projekta vadītāja

Evita Taupmane
+371 26588777
kultura@kurzemesregions.lv

 Noderīgi:

Atskaites forma un sagatavošanas kārtība Informācija par Kurzemes kultūras programmu 2023

Publicitātes prasības apstiprinātajiem projektiem:

Visos vizuālajos materiālos interneta un mediju vidē:

  • izmantot VKKF, KPR un Latviešu vēsturisko zemju logo;
  • pievienot atsauci: “Finansiālais atbalsts saņemts Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās “Kurzemes kultūras programma 2024” ietvaros VKKF mērķprogrammā “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma””;

Iespieddarbu materiālus, kuros tiks lietots logo un atsauce, pirms publicēšanas nosūtīt  saskaņošanai uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv;

Ja informācija par pasākumu tiek publicēta sociālajos tīklos:

Kurzemes kultūras programmas oficiālie logo lejupielādei dažādos formātos:

Logo ansamblis lejupielādei .png formātā Kurzemes plānošanas reģiona logo Valsts kultūrkapitāla fonda logo latviešu vēsturisko zemju logo