Šī gada 31.maijā plkst. 10.00 Kuldīgā notiks Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdē plānots lemt par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu, pārrunāt deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas progresu, kopā ar SIA “Mesh Energopārvaldība” diskutēt par izglītības un sociālās aprūpes iestādēs uzstādītajiem CO2 mērītājiem un to izmantošanas iespējām, kā arī citiem jautājumiem.

Norises laiks: 31.maijā plkst. 10.00

Norises vieta: Kuldīgas novada pašvaldības ēkā (Baznīcas iela 1, Kuldīga), 2.stāva sanāksmju zālē

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes materiāli:

Kurzemes plānošanas reģiona  Attīstības programmas 2021.-2027. gadam gala redakcijas dokumenti:

3. Darba kārtības jautājuma dokumenti:  prezentācija par deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas progresu:

prezentācija par deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas progresu

4. Darba kārtības jautājuma dokumenti:  prezentācija par izglītības un sociālās aprūpes iestādēs uzstādītajiem CO2 mērītājiem un to izmantošanas iespējām:

prezentācija par izglītības un sociālās aprūpes iestādēs uzstādītajiem CO2 mērītājiem un to izmantošanas iespējām