Šajā lapas sadaļā iekļauta informācija par jautājumiem, ko visbiežāk saņemam:

1) Kā iespējams uzzināt, kādas izglītības iespējas un citus pakalpojumus piedāvā pašvaldības?

Ļoti pārskatāma informācija pieejama http://vietagimenei.lv/. Šajā vietnē iespējams arī salīdzināt dažādu pašvaldību piedāvājumus

2) Kāda ir hipotekāro kredītu pieejamība mājokļa iegādei Latvijā, ja vairāki gadi pavadīti ārpus Latvijas un nav arī aktīvs konts kādā no Latvijas bankām?

Ir iespējas saņemt hipotekāro kredītu Latvijas bankās, piemēram, bankā Citadele un SEB bankā u.c. Tomēr, lai iegūtu konkrētu informāciju par bankas piedāvājumu, nepieciešams sazināties ar kredītu konsultatiem, kas iespējams arī neklātienē.

3) Kādi ir pieejamie pabalsti, atgriežoties Latvijā? 4) Kādi ir Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti nodarbinātajām personām? 5) Kāds ir pensiju nodrošinājums Latvijā dzīvojošiem?

6) Ceļš mājup: kā pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē.