Šeit apkopoti televīzijas un radio raidījumi, kuros atspoguļota aktuāla un noderīga informācija par atgriešanos Latvijā.

  • Radio SWH raidījums “Tikko atgriezušies”

Raidījuma viese attālinātā formātā ir Lelde Zarāne no Ventspils, kura pēc  15 gadiem, kas nodzīvoti Lielbritānijā, Londonā, atgriezās Latvijā 2020. gadā. Nu jau gadu var svinēt viņas Ventspilī atklātā jaunā picērija (2023.gada 3.maijā): https://www.latviesi.com/video-galerijas/tikko-atgriezusies-lelde-zarane

Raidījumā viesojas Ina Servuta no “LIVIN Ventspils”, kura dalās ar savu darba pieredzi un arī  stāstu par pārcelšanos Latvijas kontekstā. Pirms laika Ina kopā ar ģimeni pārcēlās no Rīgas uz Ventspili (2023.gada 20.februārī): https://radioswh.lv/2023/02/parcelsanas-latvijas-konteksta-un-remigracijas-jautajumi-inas-servutas-personiga-un-darba-pieredze/

Raidījumā pie Ineses Vaikules viesojas Anete Ozoliņa, kura pēc vidusskolas beigām devās fotomodeles darba gaitās pa lielu daļu pasaules. Koreja, Turcija, Ķīna, Milāna, Kolumbija, Meksika ir Anetes darba galamērķu sarakstā. (2022.gada 9.decembrī): https://radioswh.lv/2022/12/anete-ozolina-par-fotomodeles-darbu-apvienojuma-ar-celosanu-un-atsvaidzinoso-cilveku-siltumu/

Šoreiz iepazīstamies ar ar Irinu Stauvers, kura angļu valodu nezinādama devās uz Ameriku (2022.gada 19.oktobrī): https://www.latviesi.com/video-galerijas/tikko-atgriezusies-irina-stauvers

Kad nevainīgs joks izvēršas dzīvē ārzemēs – Evas Behmanes stāsts par pieredzi Lielbritānijā un vēlmi atgriezties mājās (2022.gada 24. augustā): https://radioswh.lv/2022/08/kad-nevainigs-joks-izversas-dzive-arzemes-evas-behmanes-stasts-par-pieredzi-lielbritanija-un-velmi-atgriezties-majas/

Raidījumā viesojas Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, kura atklāj jaunākos datus un tendences remigrācijas jomā (2022.gada 27.jūlijā): https://radioswh.lv/2022/07/ta-velme-ir-atgriezties-remigracijas-koordinatore-agnese-berge-atklaj-jaunakos-datus/

Ar remigranta Armīna Kleiberga stāstu par atgriešanos Ventspilī kā vairāku pozitīvu sakritību rezultātu: (2021.gada 27.decembrī): https://radioswh.lv/2021/12/vairaku-pozitivu-sakritibu-del-ieguvis-darbu-latvija/ 

Ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centra pētnieci Inesi Šūpuli par to, kā pandēmija ietekmējusi migrācij un kādi iemesli veicina cilvēku atgriešanos, īpaši pievēršoties augsti kvalificēta darbaspēka motivējošiem aspektiem (2021.gada 27.decembrī): https://radioswh.lv/2021/12/ka-pandemija-ietekmejusi-migraciju/

Ar remigrantes  Solvitas Bodogas, pieredzējušas cirka mākslinieces un kumēdiņu meistares, stāstu par dzīvi Ungārijā un atgriešanos Latvijā (2021.gada 16.decembrī): https://radioswh.lv/2021/12/cirks-cels-un-neticami-piedzivojumi-ungarija/

Ar remigrantes Santas Kļavas stāstu par atgriešanos dzimtajā pusē – Kuldīgā (2020.gada 12.augustā): https://www.radioswh.lv/2020/08/tikko-atgriezusies-santa-klava/

Ar remigrantes Madaras Mednes stāstu par atgriešanos Liepājā (2020.gada 5.augustā): https://www.radioswh.lv/2020/08/tikko-atgriezusies-madara-medne/

Ar remigranšu Laumas un Māras Grīvu stāstu par atgriešanos dzimtajā Kuldīgas novadā (2020.gada 30.jūlijā): https://www.radioswh.lv/2020/07/tikko-atgriezusies-lauma-un-mara-grivas/

Ar remigranta Armanda Džeriņa stāstu par atgriešanos Liepājā (2020.gada 18.jūnijā): https://www.radioswh.lv/2020/06/tikko-atgriezusies-armands-dzerins/ 

Ar remigranta Aivja Sveiļa stāstu par atgriešanos Liepājā (2020.gada 21.maijā): https://www.radioswh.lv/2020/05/tikko-atgriezusies-aivis-sveilis/

Ar remigrantes Ineses Elizabetes Johansenes stāstu par atgriešanos Ventspilī (2020. gada 7.maijā): https://www.radioswh.lv/2020/05/tikko-atgriezusies-inese-elizabete-johansene/ 

Ar remigrantes Neldas Blūmas stāstu par atgriešanos Kuldīgā (2020.gada 30.aprīlī): https://www.radioswh.lv/2020/04/tikko-atgriezusies-nelda-bluma/

Ar remigrantes Zanes Babres stāstu par atgriešanos Skrundā (2020.gada 23.aprīlī): https://www.radioswh.lv/2020/04/tikko-atgriezusies-zane-babre/

Ar remigrantes Janas Hartmanes stāstu par atgriešanos Priekulē (2020.gada 1.aprīlī): https://radioswh.lv/2020/04/tikko-atgriezusies-jana-hartmane/

Ar remigrācijas koordinatores Kurzemē Agneses Berģes dalību (2019.gada 11.septembī): https://radioswh.lv/2019/09/tikko-atgriezusies-agnese-berge/

  • Latvijas Radio 1 raidījums GLOBĀLAIS LATVIETIS

Remigrācija: aktuālie aspekti cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā pēc ilgāka laika ārvalstīs (2023.gada 25.septembrī): https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/globalais-latvietis-21-gadsimts/reemigracija-aktualie-aspekti-cilvekiem-kas-atgriezas-latvija-pe.a181743/

eID sniedz iespēju būt digitālam pilsonim Latvijā ar atrodoties ārpus tās (2022.gada 4.novembrī): https://www.latviesi.com/video-galerijas/globalais-latvietis-21-gadsimts-eid-sniedz-iespeju-but-digitalam-pilsonim-latvija-ar-atrodoties-arpus-tas

Kā mūsdienīgi bērniem mācīt latviešu valodu diasporas skolās? (2022.gada 22.oktobrī): https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vecaki-un-berni/pateikt-bernam-es-tevi-milu-var-tikai-sava-sirds-valoda-jeb-ka-mudinat-tautiesus-doties-uz-latviesu-skolam-diaspora.a479075/

Iespēja kļūt par Latvijas tēla vēstnešiem pasaulē (2022.gada 15.jūlijā): https://www.latviesi.com/video-galerijas/globalais-latvietis-21gadsimts-iespeja-klut-par-latvijas-tela-vestnesiem-pasaule

Par darbu ar remigrantu bērniem Latvijas skolās (2022.gada 2.jūnijā): https://www.latviesi.com/video-galerijas/globalais-latvietis-21gadsimts-ieklaujosa-izglitiba-uz-papira-un-realitate

Par paveikto un vēl darāmo diasporas politikā.  (2021.gada 17.decembrī): https://www.latviesi.com/video-galerijas/globalais-latvietis-21gadsimts-par-paveikto-un-vel-daramo-diasporas-politika

Latviešu kultūras lielpasākumi pasaulē: ceļā uz dziesmu svētku 150.gadskārtu (2020.gada 10.decembrī) https://www.latviesi.com/video-galerijas/globalais-latvietis-21gadsimts-diasporas-latviesi-tiessaiste-plano-kulturas-notikumus

Būt atvērtiem jeb kā iedzīvoties Latvijā ģimenēm, kur viens dzīvesbiedrs ir ārvalstnieks (2020.gada 26.oktobrī) https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/globalais-latvietis-21-gadsimts/but-atvertiem-jeb-ka-iedzivoties-latvija-gimenem-kur-viens-dzive.a135860/