Kurzemes plānošanas reģiona logo

Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkurss pašvaldībām  “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

 (Izsludināts 2023. gada septembrī) 

Konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” mērķis ir noteikt pašvaldības, kuras īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu 2024.-2026. gadā atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”.

Konkursu organizē Kurzemes plānošanas reģions ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu.

Konkursā pieejamā finansējuma saņēmēji ir Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības.

Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā pirmā kārtā atbilstoši 1. pielikumā “Pieteikuma anketa dalībai konkursā” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Kurzemes plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”” uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv no 2023.gada 1.septembra līdz 29.septembra plkst. 17.00.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāju Baiba Kūmu, tālrunis 29190998, e-pasts: baiba.kuma@kurzemesregions.lv.

Informatīvais ziņojums Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu

Iepriekš izsludinātie/notikušie atbalsta pasākumi

  • Projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē (2018.g.)
  • Projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē (2019.g.)
  • Konkurss “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” (2019.g.)