Kas ir remigrācijas koordinators?

Latvijas piecos reģionos izveidots remigrācijas koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Informācija par remigrācijas koordinatora lomu un sniegtajām atbalsta iespējām lasāma  vietnē: https://www.paps.lv/sazinai/, kur arī ir visvienkāršākās saziņas iespējas ar koordinatoriem.

Latvijas piecos reģionos izveidots remigrācijas koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Informācija par remigrācijas koordinatora lomu un sniegtajām atbalsta iespējām lasāma  vietnē: https://www.paps.lv/sazinai/, kur arī ir visvienkāršākās saziņas iespējas ar koordinatoriem.

Ja apsverat domu par atgriešanos uz dzīvi Latvijā vai arī esat šo lēmumu jau pieņēmuši, aicinām jūs sazināties ar remigrācijas koordinatoriem vietnē www.paps.lv  .

Remigrācijas koordinatoru kontaktinformācija: