UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA

Šeit apkopotas organizācijas, kas var sniegt dažāda veida praktisku un informatīvu atbalstu:

 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejams noderīgs informācijas apkopojums sadaļā Atgriešanās Latvijā 

Informācija par pašvaldībās pieejamiem pakalpojumiem vietagimenei.lv 

Dažādas interaktīvas tiešsaisteslatviešu  valodas apguves / zināšanu uzlabošanas iespējas bērniem un pusaudžiem, ko piedāvā Latviešu valodas aģentūra. Iepazīstieties ar informācijas apkopojumu peilikumā Nm.1.

Pielikums Nr.1.