Remigrantu stāsti no visas Latvijas video formātā  pieejami:  https://www.paps.lv/pieredzes-stasti/

Atbraucēju pieredzes stāsti, atgriežoties Kurzemē

LivinVentspils sagatavotais iedvesmas stāsts par Martu un Zinti, kuri atgriezās Ventspilī no Lielbritānijas pēc 12 gadu prombūtnes, 2024.g. 9.janvāris 

Kurzeme – vieta, kur atgriezties ģimenēm, 2019.g. 6.marts

Kurzeme – vieta izaugsmei, 2019.g. 6.marts

Filma “Dzīve ārpus Latvijas robežām, un atgriešanās Latvijā, Kandavā”, 2020.g. 28.sept.

Medijos atspoguļoti stāsti par remigrantu pieredzi Kurzemē: