Mērķis
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

 Īstenošanas laiks
no 01.04.2017. līdz 31.03.2019.

 Finansējums                                                  € 729 604,06, no kā                                         € 620 163,43 ir ERAF līdzfinansējums

 Projekta vadītājs
Aigars Rūdulis
tālr. +371 63807276; +371 26525870 aigars.rudulis@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu

Mājas lapa uzlabota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ BUSINESS SUPPORT un projekta LLI-212 “Saredzi citādāk”/ I see ietvaros. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un tajā paustais nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.