“UZLABOTA JAHTU OSTU INFRASTRUKTŪRA UN OSTU TĪKLA ATTĪSTĪBA IGAUNIJĀ UN LATVIJĀ”

PROJEKTA MĒRĶIS Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.