Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.

 Īstenošanas laiks
01.06.2020. – 31.10.2022.

 Finansējums
€ 363 237,51, tai skaitā ERAF līdzfinansējums  € 308 751,88

 Projekta kontaktpersona
Aiga Meri                                                
+371 29483674
aiga.meri@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu