Mērķis
Uzsākt gliemeņu audzēšanu kā vienu no ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības veidiem un tādējādi samazināt Baltijas jūras ūdens eitrofikāciju (eitrofikācija ir ķīmisku uzturvielu, parasti slāpekļa un fosfora savienojumu, palielināšanās ekosistēmā, kas izraisa paaugstinātu augu augšanas un atmiršanas intensitāti).

 Īstenošanas laiks
01.05.2016. – 30.04.2019

 Finansējums
€ 4,651,846.85, no kura                                     ERAF līdzfinansējums ir  € 3,565,263.44 (77.39%)

 Projekta vadītāja
Zaiga Ozoliņa                                                     +371 67331634
+371 29155120                                      zaiga.ozolina@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

vairāk par projektu