Gatavojam darba tirgum no mazotnes un sistēmiski

14.jūnijā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs “Izglītība un darba tirgus Kurzemes izaugsmei”. Tajā pulcējās Kurzemes pašvaldību izglītības speciālisti, vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvji, karjeras konsultanti un  uzņēmēji ar mērķi pārrunāt situāciju izglītībā saistībā ar darba tirgus izaicinājumiem un veidot projektu idejas nākošajam plānošanas periodam. Fokusā produktivitāte Viens no Nacionālās attīstības plāna 2021

Aicinām Kurzemes reģiona pedagogus uz kursiem: Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā

27.jūnijā notiks kursi Kurzemes reģiona pedagogiem “Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā” Mērķauditorija: vispārējās, profesionālās un pieaugušo izglītības pedagogi, izglītības speciālisti un koordinatori Kursu norises vieta: Priekules vidusskola, Aizputes iela 1, Priekule Lektore: Dr.paed. Ingrīda Muraškovska Kursu dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi 8 stundu apjomā Papildu informācijai: Dr.paed. Ingrīda Muraškovska Kurzemes plānošanas reģiona

14.jūnijā Saldū notiks seminārs “Izglītība un darba tirgus Kurzemes izaugsmei”

14.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions organizē semināru “Izglītība un darba tirgus Kurzemes izaugsmei”. Semināra mērķis: aplūkot situāciju izglītībā saistībā ar darba tirgus izaicinājumiem un veidot projektu idejas Kurzemes reģiona stratēģiskās attīstības plānam 2021 – 2027. Seminārā aicināti piedalīties: Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji, attīstības un izglītības nodaļu speciālisti, vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvji, karjeras

Liepājas universitātes piedāvājums pieaugušo mācībām

Pirmdien, 27. maijā, sāksies ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs. Pieteikšanās ilgs līdz 28. jūnijam. Šoreiz interesenti varēs pieteikties tikai elektroniskā veidā – tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu. Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana

Kurzemes kultūras programmai saņemts rekorddaudz pieteikumu

Šogad Kurzemes kultūras programmai, ko ar “Latvijas Valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions, esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 132 projektus! Šobrīd norisinās darbs pie projektu apkopošanas un vērtēšanas, bet konkursa rezultāti būs zināmi pēc 25.aprīļa.

Vai viegli iekāpt mūžizglītības kurpēs?

22.martā notika kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla tikšanās. Pieaugušo izglītotāji tikās Saldū seminārā “Neformālās izglītības programmas: sagatavošana, īstenošana, kvalitāte”. Semināra aktualitāti noteica jaunais uzsaukums VIAA administrētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā pirmo reizi ir iekļautas mūžizglītības kompetenču programmas, kurās var pieteikties strādājošie neatkarīgi no darbības nozares. Izglītības vajadzību sarakstā ir iekļautas

Notiks seminārs “Neformālās izglītības programmas pieaugušajiem: sagatavošana, īstenošana, kvalitāte”

Seminārs tiek organizēts, lai palīdzētu izglītības iestādēm sagatavot neformālās izglītības  programmu piedāvājumu VIAA administrētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.-jam uzsaukumam. Šajā uzsaukumā pirmo reizi ir iekļautas mūžizglītības kompetenču programmas. Piedāvājumu var iesniegt arī vispārizglītojošās skolas, tādējādi paplašinot savu darbību ar pieaugušo izglītības jomu un nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem mācības dzīves vietas tuvumā. Mūžizglītības kompetenču

Ideju koprade pieaugušo izglītības attīstībai Kurzemē

28.februārī Skrundā notika Kurzemes reģiona pieaugušo izglītības tīkla kārtējā sanāksme.  Tās tēma bija  ”Jaunā plānošanas perioda perspektīvas pieaugušo izglītībā”. Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi Izglītības pamatnostādņu izstrādi 2021. – 2027. gada plānošanas periodam. Arī vairākas Kurzemes reģiona pašvaldības  gatavo pašvaldību attīstības stratēģijas. No tā, kā tiks izstrādāti šie un citi dokumenti, kāda izpratne tajos

Kurzemes reģionā spriedīs par pieaugušo izglītības attīstību

28.februārī Skrundā notiks Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla sanāksme ” Jaunā plānošanas perioda perspektīvas pieaugušo izglītībā”. Plānots, ka sanāksmes dalībnieki varēs iepazīties ar Skrundas novada pieredzi darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem un uzzināt par Izglītības un prasmju pamatnostādņu izstrādes procesu jaunajam plānošanas periodam. Strādājot grupās, dalībnieki apspriedīs diagnostikas seminārā izstrādātos priekšlikumus un veidos kopīgo