Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu “Baltu ceļš”.

 Īstenošanas laiks
01.06.2020. – 31.05.2023.

 Finansējums
€ 869 689,02 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 739 235,65 EUR)

  Projekta vadītāja
Alise Lūse                                                         +371 26567874
alise.luse@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu Ceļvedis un karte Baltu izzināšanas vasaras ceļošanas akcija (2021.g.)

Projekts ir turpinājums Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajam “Baltu ceļam” laika posmā no 2017. – 2019.gadam. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapas sadaļā par projektu “Baltu ceļš”