Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Palielināt apmeklētāju skaitu  Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.

 Īstenošanas laiks
24.04.2017. – 23.10.2019.

 Finansējums
€ 763 402,38 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 648 892)

 Projekta vadītāja
Aiva Jakovela                                                         +371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu Ceļvedis un karte