Mērķis
Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai:

  • veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
  • izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
  • attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
  • reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

 Īstenošanas laiks
01.05.2017.- 30.08.2019.

 Finansējums
€ 1 143 135, no kuriem  € 971 665,09 ir INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas līdzekļi un € 171 470,31 projekta partneru ieguldījums.

 Projekta vadītāja
Jana Kalve                                                          +371 29524558
+371 67331634
jana.kalve@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

vairāk par projektu