Mērķis

Dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi

 Īstenošanas laiks
01.05.2019. – 31.10.2021.

 Finansējums
€ 965 773,05 , no kuriem                                € 762 931,78 ERAF finansējums

 Projekta vadītāja
Alise Lūse                                                           +371 67331634
+371 26567874
alise.luse@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu dabas takas
Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss