Ventspils pilsētas Dome 2021. gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.2 (protokols Nr. (Nr.1; 3.§)  ”Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.02.2021. līdz 21.05.2021.

Publiskai apspriešanai nodotā Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcija ir publiski pieejama Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā ĢeoLatvija.lv.

Ņemot vērā, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriedes notiks neklātienes formā (attālināti), ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktās prasības.

Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā ir paredzētas 4 tiešsaistes sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar Ventspils novada domi, Kurzemes reģiona un valsts institūcijām, izmantojot ZOOM platformu.

Sanāksmes datums un laiks Sarunu tēmas Pieslēgšanas iespējas sanāksmei
1 2 3
6. maijā plkst. 15:00
 •  izglītība;
 • ekonomiskā darbība;
 • IKT;
 • demogrāfijas jautājumu risināšana;
 • vides aizsardzība
https://zoom.us/j/99772830069

Meeting ID: 997 7283 0069

11. maijā plkst. 15:00
 • tūrisma attīstība;
 • teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;
 • komunālie pakalpojumi;
 • sociālais atbalsts;
 • transporta infrastruktūra
https://zoom.us/j/95514763729

Meeting ID: 955 1476 3729

13. maijā plkst. 14:00
 • pārvalde un komunikācija ar sabiedrību;
 • kultūra;
 • sports;
 • veselības aprūpe;
 • sabiedriskā kārtība un drošība
https://zoom.us/j/95575841060

Meeting ID: 955 7584 1060

18. maijā plkst. 15:00 Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcija kopumā https://zoom.us/j/92929166119

Meeting ID: 929 2916 6119

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]